ХЭВЛҮҮЛСЭН НОМ, СУРАХ БИЧГҮҮД

M Математикийн гоо сайхны соён гэгээрүүлэх “Олонлог” сэтгүүл нь 1993 оны 5дугаар сараас эхлэн тогтмол хэвлэгдэж байгаа бөгөөд тус сэтгүүл нь жилд хоёроос гурван дугаар тогтмол хэвлэгдэн гардаг. Мөн Олонлог сэтгүүлийн баг хамт олон “Математик цоморлиг I”, “Математик цоморлиг II”, “Математик цоморлиг III”, Олонлог боть I, Олонлог боть II номнуудыг хэвлүүлсэн.

 • 1993 оноос “Олонлог” математикийн гоо сайхны соён гэгээрүүлэх сэтгүүл. 1993 оноос хойш нийт 36 дугаар гаргасан байна.
 • 2007 онд “ Сонгон суралцах математик ” 1-5 анги сурах бичиг зохиогдсон.
 • 2008-2009 онд “Математик цоморлиг“ 3  боть номууд
 • 2008 онд “Мөрфийн хуулиуд ” бүрэн эмхэтгэл
 • 2009 онд “Паркинсоны хуулиуд” . 2 цуврал
 • 2010 онд “Математикийн маш товч удиртгал”
 • 2011 онд Олонлог 2011 сурагчийн ном “THE YEAR BOOK”
 • 2012 онд “Бодох урлаг” 1-5 боть ном
 • 2015 онд “Математик календар”
 • 2015 онд “Бодох урлагийн шилмэл 100 асуудал”
 • 2017 онд “Сониирхолтой алгебр ба
 • 2020 онд “Сурч суръя” математикийн 1-9 ангийн сурах бичиг