ОЛОНЛОГ ТӨВ СУРГУУЛЬ Математик, гадаад хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалттай