about olonlog school

ОЛОНЛОГ СУРГУУЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Анх 2002 онд Сүхбаатар дүүрэгт шаазан ваарны үйлдвэрийн байранд 24 багш, 112 сурагчтайгаар байгуулагдсан. Одоо Хан-Уул дүүргийн 23-р хороонд 1200 сурагчийн багтаамжтай өөрийн байранд 100 гаруй багш ажилтантай сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаа явуулж байна.

ВИДЕО ТАНИЛЦУУЛГА
our mission

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

01

Сурагч нэг бүрийг судалж буй хэлэндээ сонирхолтой байж тухайн орныхоо соёл, шинжлэх ухаан, зан заншил, ахуй амьдралын сэдвийн хүрээнд зохих мэдээлэлтэй ажиллах чадвартай, цаашид бие даан суралцах хүсэл эрмэлзэлтэй болгох.

02

Сурагчдадаа дэлхийн жишигт нийцсэн математик боловсролыг олгох, төгссөн сурагч бүрээ дотоодын төдийгүй гадаадын коллеж, их дээд сургуульд саадгүй элсэн суралцаж чадахуйц түвшинд хүргэх

03

Хүүхэд бүрийг эх хэл, ёс заншлаа эрхэмлэдэг бүтээлч сурах арга барилтай, өөртөө итгэлтэй, суралцах болон авьяас чадвараа хөгжүүлэх эрмэлзэлтэй, нийтэч хүн болгон төлөвшүүлэх.

04

Бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, суралцагчдыг сурах арга барил, амьдрах ухаан, шинжлэх ухааны тал бүрийн мэдлэг, чадвартай хүн болгон төлөвшүүлэх

05

Сурагч бүрт ахуй амьдралын болон шинжлэх ухаан, технологийн мэдээлэл боловсруулах, асуудал шийдвэрлэх, шийдвэр гаргахдаа математик сэтгэлгээгээр хандах, бие даан бүтээлчээр суралцах мэдлэг, чадвар эзэзмшүүлэх

06

Сургалтын болон сэтгэл зүйн таатай орчин бүрдүүлсэн, сургалтын чанар, сурагчдын чадварыг дээшлүүлж, уламжлал шинэчлэлийг хослуулсан, академик боловсролыг тэтгэсэн, олон улсын стандартад нийцсэн сургалтын үйлчилгээ, багш- хүүхдийн хөгжлийн цогц бодлого барьсан, чадварлаг төгсөгчдийг бэлтгэдэг, хүүхдэд ээлтэй, эрүүл чийрэг, эерэг зан суртахуун, хүмүүжил, төлөвшилтэй, амьдрах ухаантай, эх оронч, үндэсний бахархалтай иргэн төлөвшүүлдэг сургууль байх.

БАГШ АЖИЛЧИД
+
НИЙТ СУРАГЧИД
+
НОМ, СУРАХ БИЧИГ
+
АНГИ ТАНХИМ
+