Forbes Awards 2019, EXCELLENCE IN EDUCATION - БОЛОВСРОЛЫН ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА

M Монголчууд цөөхүүлээ, өргөн уудам нутагтай улс оронд амьдардгийн хувьд залуу иргэд маань бүгд академик, элит мэдлэг, боловсролтой байж ирэх цагт оршин тогтнож чадна.
Хүүхдийг бага наснаас нь учир шалтгаан, зүй тогтлыг ажиглах, илрүүлэх чадварт сургах нь академик хандлагын амин сүнс нь байдаг.