ОЛОНЛОГ ТӨВ СУРГУУЛЬ Математик, гадаад хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалттай

• MEDIA

ХЭВЛЭЛ

Ковид19 VS Бизнес нэвтрүүлэг
Bloomberg TV Mongolia

Defacto - Б.Баясгалан
/Олонлог сургуулиудын үүсгэн байгуулагч/

Ярилцах цаг нэвтрүүлэг
Bloomberg TV Mongolia