Celebrating the Journey from A to Z, where each letter represents a milestone, every word learned is a triumph, and together, we embrace the power of language and knowledge.
Congratulations to our 2nd Grade graduates, whose dedication and enthusiasm have illuminated the path of learning, making this journey an unforgettable chapter in their educational adventure!

Сурагчид маань АНГЛИ ХЭЛНИЙ ҮСЭГЛЭЛИЙН БАЯР-аа тэмдэглэлээ. Сурч мэдэх их замынхаа бас нэгэн хаалгыг нээн гадаад хэл хэмээх хүчирхэг мэдлэгийг эзэмших аянд гарч буй бяцхан сурагчдадаа халуун баяр хүргэе. 👏👏👏