Мэдээ

👨‍👩‍👦 САЙН УУ? ҮР МИНЬ

Олонлог төв сургуулийн нийгэмшил төлөвшлийн тэнхимээс төгсөх ангийнхаа суралцагч, эцэг эх, асран хамгаалагчдын дунд “САЙН УУ? ҮР МИНЬ” уулзалт, өдөрлөгийг зохион байгууллаа.

Энэхүү уулзалт, өдөрлөг нь:

🎈 Амжилттай суралцах нь – Сурагчдын өртөө

🎈 Төгсөх ангийн сурагчдын сэтгэл зүйн хэрэгцээ, түүнийг   

       ойлгож дэмжих нь – Эцэг эхийн өртөө

🎈 “Сайн уу? Үр минь” чин сэтгэлийн ярилцлага – Суралцагч, эцэг эхийн өртөөт үйл ажиллагаагаар зохион

       байгуулагдлаа.

👨‍👩‍👦 Хүүхэдтэйгээ хамтдаа нандин цаг хугацааг дурсамж дүүрэн өнгөрүүлсэн эцэг эх, асран хамгаалагчдадаа талархал илэрхийлье.