OUR HISTORY

БИДНИЙ ТҮҮХ

1993 Олонлог сэтгүүл
2002 Олонлог төв сургууль
2003 10 жилийн ой
2003 Салбар сургууль
2004 Зуны сургалтын төв
2004 ОУМОлимпиад
2007 Салбар сургууль
2008 Топ сургууль
2009 Үндэсний шилдэг ДС
2010 "Тусгаар тогтнол" МОлимпиад
2011 "Тусгаар тогтнол" МОлимпиад
2012 "Тусгаар тогтнол" МОлимпиад
2013 Математикийн II-р уралдаа
2014 Теором
2014 Тайлан тоглолт
2015 Математикийн олимпиад
2016 Математикийн IV-р уралдаан
2017 15 жилийн ой
2019 "Forbes Mongolia Awards 2019"