our graduates

Төгсөгчдийн элсэлтийн тархалт

Олонлог төв сургуулийн 2003-2020 оны төгсөгчдийн Монголын болон гадаадын их дээд сургууль төгссөн болон элсэн суралцаж буй сурагчдын тоон үзүүлэлт

140%

МУИС

140

15%

ШУТИС

96

80%

СЭЗИС

80

15%

ХУИС

28

20%

АШУҮИС

11

11%

МУБИС

11

7%

ХААИС

7

10%

СУИС

5

42%

БУСАД

42

+
АНУ
+
ХЯТАД
+
АНГЛИ
+
СОЛОНГОС
+
ОРОС
+
Бусад орон