Медиа

20 ЖИЛИЙН ОЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2021-2022 оны хичээлийн жилд Олонлог төв сургуулийн маань түүхт 20 жилийн ой тохиож байгаа билээ. Бид түүхт ойгоо амжилт бүтээл дүүрэн угтаж байна. 

Сургуулийн танилцуулга нэвтрүүлэг  Bloomberg TV-ээр 2021.11.23-ны өдрийн 07:00 болон 20:50 цагт гарна.