Үйл явдал

ЦАХИМ ХИЧЭЭЛИЙН ТАЙЛАНГАА ТАВЬЛАА

Олонлог төв сургуулийн захирал Т. Түвшинжаргал өнөөдөр Нийслэлийн боловсролын газарт цахим хичээл, сургалтын явц, үр дүн, бусад үйл ажиллагааны талаар тайлагналаа.