Үйл явдал

СУРЛАГЫН АМЖИЛТЫГ ДЭМЖИХ ТЭТГЭЛЭГ ОЛГОЛОО

      2020-2021 оны хичээлийн жилээс эхлэн “Сурлагын амжилтыг дэмжих” тэтгэлэг зарлаж байгаа ба 2020-2021 оны хичээлийн жилд “Сурч суръя” хөтөлбөрийн хүрээнд математикийн хичээлийн улирал бүрийн дундаж үнэлгээ 80%-аас доошгүй, бусад хичээлийн жилийн эцсийн үнэлгээ 90%-аас доошгүй байх тэтгэлгийн болзол хангасан       6-11-р ангийн нийт 47 сурагчид сургалтын төлбөрийн 10%-ийн тэтгэлэг олгож, батламж, дурсгалын зүйл гардууллаа.