Үйл явдал

ГАДААД ХЭЛНИЙ ТЭНХИМЭЭС “ENGLISH TALENT SHOW” ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Олонлог сургуулийн Гадаад хэлний тэнхим нь 4 сарын 28-29-ний өдрүүдэд “English week” хөгжөөнт арга хэмжээг 2-12 дугаар ангийн сурагчдын дунд амжилттай зохион байгууллаа.
“English Talent Show”-д хүүхдүүдээ бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлж, хүчин чармайлт гаргасан эцэг эх, асран хамгаалагч, багш нартаа баярлалаа.